Rover Curiosity Troba nitrogen

Rover Curiosity  Troba nitrogen biològicament útil a Mart.
Utilitzant l’anàlisi de mostres a Mart (SAM) de la suite instrument del rover Curiosity de la NASA, ha detectat per primera vegada nitrogen en la superfície de Mart. Aquest experiment ha permès descobrí-lo en escalfar sediments marcians.

Es va detectar el nitrogen en forma d’òxid nítric, i podria ser alliberat de la descomposició dels nitrats durant l’escalfament. Els nitrats són una classe de molècules que contenen nitrogen en una forma que es pot utilitzar pels organismes vius. El descobriment se suma a l’evidència que l’antic Mart va ser habitable per a la vida.

El nitrogen és essencial per a totes les formes conegudes de la vida, ja que s’utilitza en els blocs de construcció de molècules més grans, com ADN i ARN, que codifiquen les instruccions genètiques per a la vida, i les proteïnes, que s’utilitzen per construir estructures com els cabells i les ungles, i per accelerar o regular les reaccions químiques.