La Corona d’un forat negre

Un forat negre supermassiu es representa en el concepte d’aquest artista, envoltada per un disc giratori de material que cau en ell.

La bola de la llum per sobre del forat negre es una característica anomenada  “corona” i conté partícules d’alta energia que generen llum de raigs X.

La imatge és una extrapolació de les imatges del telescopi NuSTAR