Juno instruments

Com estava previst, la nau va tornar a les comunicacions d’alta taxa, el 5 de juliol. La primera instrucció de Juno va ser encendre cinc dels seus instruments científics. El 6 de juliol segons el pla de la missió, els instruments científics restants aniran connectant abans de final del mes.

Radiòmetre de microones (MWR)
Radiòmetre de microones de Juno inspeccionara més enllà dels núvols de Júpiter per proporcionar dades sobre la composició de l’estructura, el moviment i la química de l’atmosfera a una profunditat tan gran com 1.000 atmosferes – uns 550 quilòmetres – sota dels núvols visibles.

Estadístiques de l’Instrument:
Mesures de microones temperatures de brillantor de Júpiter amb sis antenes de microones passius, sensible a longituds d’ona entre 1,3 centímetres i 50 centímetres, o freqüències entre 0,6 GHz i 22 GHz.
Les antenes més grans 1,6 metres de costat.
Ubicació: Les dues cares de la nau espacial, entre els panells solars

MWR

 

Experiment gravetat Ciència
Juno utilitzarà el sistema de telecomunicacions de la nau espacial per ajudar a comprendre l’estructura interna de Júpiter, mitjançant l’assignació de forma molt precisa el camp gravitacional del planeta. L’experiment de gravetat, rebrà informació del camp gravitatori de Júpiter i revelar l’estructura interna del planeta. Juno veurà com el material dins de Júpiter produeix en sèrie i flueix, ajudant a determinar si el planeta alberga un nucli dens al seu centre.

Estadístiques de l’Instrument:
Les freqüències utilitzades per a la transmissió de dades de gravetat: en banda X i banda Ka
Ubicació: en forma de plat antena d’alt guany en la part superior de la nau espacial i la ràdio transponedor dins de la volta de radiació.

 

Experiment magnetòmetre (MAG)
El magnetòmetre de Juno visualitzarà el camp magnètic de Júpiter en 3-D, en tot el planeta.
A través del seu magnetòmetre, crearà un mapa tridimensional extremadament precís i detallada del camp magnètic de Júpiter. Aquest estudi sense precedents ens permetrà comprendre l’estructura interna de Júpiter i com el camp magnètic.

Estadístiques de l’Instrument:
Sensors: 2 magnetòmetres de saturació, a més de quatre càmeres de seguiment estel·lar avançades.
Ubicació: Muntat a l’extrem d’un dels panells solars de Juno.

MAG

 

Jovià Experiment de Distribució de Aurores (JADE)

JADE és un conjunt de sensors encarregats de detectar els electrons i ions que produeixen les aurores de Júpiter.
L’instrument JADE treballarà amb alguns dels altres instruments de Juno per identificar les partícules i processos que produeixen impressionants aurores de Júpiter. També ajudarà a crear un mapa tridimensional de la magnetosfera del planeta.

Estadístiques de l’Instrument:
Nombre de sensors: 4 (3 d’electrons, 1 de ions )
Ubicació: Coberta de la nau espacial superior
Mesures d’electrons en el rang d’energia de 100 eV i 95 keV
Mesures d’ions en el rang d’energia de 10 eV i 46 keV

 

Júpiter instrument detector de partícules energètiques (JEDI)
JEDI mesurarà les partícules energètiques que flueixen a través de l’espai per estudiar com interactuen amb el camp magnètic de Júpiter.

Estadístiques de l’Instrument:
Nombre de sensors: 3
Ubicació: Coberta de la nau espacial superior
Mesures d’electrons en el rang d’energia de 25 keV a 800 keV
Mesures d’ions en el rang d’energia de 10 keV i 8000 keV

JEDI

 

Jovià infrarojos d’Aurora Mapa (Hiram)
Hiram proporcionarà una visió visual i tèrmica (infraroja) de l’aurora de Júpiter.
Hiram estudiarà l’atmosfera de Júpiter en i al voltant de les aurores de Júpiter, proporcionant nous coneixements sobre les interaccions entre les aurores, el camp magnètic i la magnetosfera. Hiram serà capaç de sondejar l’atmosfera fde 50 a 70 quilòmetres sota dels núvols, on la pressió és de cinc a set vegades més gran que a la Terra al nivell del mar.

Estadístiques de l’Instrument:
Rang espectral: Sensible a longituds d’ona infraroges entre 2 i 5 micres.
La resolució espectral: 9 nanòmetres
Ubicació: Muntat a la coberta de popa de la nau espacial
Temperatura de funcionament: 100 Kelvin o menor

JIRAM

 

Espectrògraf d’imatges ultraviolada (UVS)
UVS permetra veure les aurores de Júpiter en imatge ultraviolada, el que ens ajuda a comprendre l’atmosfera superior de Júpiter i les partícules que s’estavellen amb ell, creant el espectacle més gran de llum en el sistema solar.

UVS prendrà imatges de les aurores de Júpiter a la llum ultraviolada. Treball amb instruments de jade i Jedi de Juno, que mesuren les partícules que creen les aurores, UVS ens ajudarà a entendre la relació entre les aurores, les partícules que xoquen amb l’atmosfera de Júpiter per crear-los, i la magnetosfera del planeta en el seu conjunt.

Estadístiques de l’Instrument:
rang de longitud d’ona: de 68-210 nanòmetres
La resolució espectral: 0,6-1,2 nanòmetres
Ubicació: Muntat en el costat de la nau espacial, entre els panells solars

UVS

 

Ones de ràdio
L’instrument mesurarà les ones de ràdio i plasma en la magnetosfera de Júpiter, la qual cosa ajuda a entendre les interaccions entre el camp magnètic, l’atmosfera del planeta i la magnetosfera. Les ones també prestaran especial atenció a l’activitat associada a les aurores.

Estadístiques de l’Instrument:
Sensors: 2 (antena dipol elèctric i magnètic de la bobina de recerca)
Rang de freqüència:
50 Hz (prop de la part inferior de la gamma de freqüències d’àudio) a ~ 40 MHz (el límit de les emissions de ràdio de Júpiter)
Ubicació: Muntat a la coberta de popa de la nau espacial

JunoCam
JunoCam és la càmera d’imatges en color de Juno, que proporcionarà vistes en primer pla dels pols de Júpiter per primera vegada.

Estadístiques de l’Instrument:
Camp d’imatge de vista: 58 graus; 0,7 mrad / píxel
Rang espectral: 400-900 nanòmetres
filtres espectrals: 3 de color RGB, 1 metà [878-899 nanòmetres])
Ubicació: Costat de la nau espacial

Mida de la imatge: Imatge de 3 colors
1600 x 4800 píxels,
800 x 2400 píxels

JunoCam